UDRUŽENJE ZA PROUČAVANJE TLA/ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI

 


LDN - Koncept neutralnosti degradacije zemljista


 INFORMACIJE

_________________________

KONTAKTI

Prof. Dr Hamid Čustović
Predsjednik udruženja
upzbh.predsjednik@udruzenje-pedologa.ba

Mr. Melisa Ljuša
Tehnički sekretar
upzbh.sekretar@udruzenje-pedologa.ba

________________________
___________________________

Predsjednik kongresa:

prof. dr. Čedomir Burlica

Predsjednik organizacionog odbora

prof. dr. Hamid Čustović

Podpredsjednik organizacionog odbora:

dr. Tihomir Predić
___________________________
___________________________

Predsjedavajuća Naučno-stručnog odbora:

prof. dr. Radica Ćorić

Podpredsjedavajući Naučno-stručnog odbora:

prof. dr. Mihajlo Marković

______________________________________________________
Članovi Počasnog odbora:


Počasni odbor

___________________________Prvi poziv

IN MEMORIAM

 
Akademik Mihovil Vlahinić

„Ima neka moć u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti. Događa se da i dalje žive po svojim riječima i djelima, a najviše po dobroti svoga srca.“

Poslednji pozdrav ispred Udruženja za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini

                        

LAND DEGRADATION NEUTRALITY – LDN

 

KONCEPT NEUTRALNOSTI DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA

U septembru 2015. godine, Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija usvojila je “Agendu za održivi razvoj 2030”, koja obuhvata 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) i 169 podciljeva. SDG 15 podstiče zemlje da zaštite, obnove i promoviraju održivo korištenje kopnenih ekosistema, da upravljaju šumama na održiv način, da se bore protiv dezertifikacije, kao i da zaustave i obrnu smjer degradacije zemljišta i zaustave gubitak biološke raznolikosti. Cilj 15.3 ima zadatak da se “bori protiv dezertifikacije, radi na obnovi degradiranog zemljišta, uključujući zemljišta pogođena dezertifikacijom, sušom i poplavama, te da teži postizanju neutralnog svijeta u pogledu degradacije zemljišta” do 2030. godine.


Više informacija o ovoj akciji može se pronaći na linku: ovdje.

Novembar, 2016


Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini

20. Juli 2016. godine

VIJESTI

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je 

Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini 

objavilo radove IX Kongresa u publikaciji "Works of the Faculty of Forestry" koji se mogu skinuti na web stranici http://sfsa.web.ba/v2/ u arhivi radova: 

(http://sfsa.web.ba/dokumenti/2016/Special_edition_Works_of_Faculty_Forestry_Sarajevo.pdf)

Podsjećamo vas da je Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini od 23. do 25. novembra 2015. godine u Mostaru organizovalo 

IX Kongres na temu: „Zaštita zemljišta kao faktora održivog razvoja ruralnih područja i unaprjeđivanja životne sredine“.


IX Kongres je održan po prvi put nakon sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a na Kongresu je prisustvovalo oko 100 učesnika, prezentovano je 20 usmenih i 26 poster izlaganja autora porijeklom iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Kosova, Austrije, Italije, Rusije, Alžira, te Bosne i Hercegovine. Uvodničari Kongresa su bili cijenjeni naučnici prof. Winfried E.H. Blum (BOKU, Beč), Dr. Luca Montanarella (European Commission-Joint Research Centre, Ispra) i prof. German Kust (Moscow Lomonosov State University, Moskva).

Recenzirani radovi sa Kongresa su objavljeni u "Radovima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu" i možete preuzeti  ovdje.

---------------                              

 

„ZAŠTITA ZEMLJIŠTA KAO FAKTORA ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNIH PODRUČJA I UNAPRJEĐIVANJA 
ŽIVOTNE SREDINE“

od  23. do 25. novembra/studenog 2015. godine u Mostaru.

  

Međunarodna organizacija Ujedinjeni narodi je proglasila 2015. godinu Svjetskom godinom zemljišta/tla. Tim povodom Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u BiH nastoji ukazati na nedovoljan nivo zaštite tla, podići svijest o ovom važnom prirodnom resursu, te doprinijeti unaprjeđenju životne sredine, organizacijom jednog ovakvog međunarodnog događaja po prvi puta nakon sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine.


Ciljevi Kongresa

Zemljište je globalno prepoznato kao važan prirodni resurs, a njegova zaštita je jedno od ključnih pitanja zaštite životne sredine. Zaštita tla obuhvata očuvanje zdravlja i funkcija tla (sprječavanje njegovog oštećenja, praćenje stanja i promjena kvaliteta tla). Onečišćenje i oštećenje tla ima direktan uticaj na okoliš, a utvrđivanje prihvatljivih graničnih vrijednosti kvaliteta tla se provodi na osnovu posebnih propisa. S obzirom da je tlo neobnovljivo dobro mora se održivo koristiti. 

U Bosni i Hercegovini, ali i na području šireg regiona, značaj zemljišta kao prirodnog i privrednog resursa nije prepoznat na pravilan način. Oštećenja i gubici plodnog (poljoprivrednog) zemljišta tokom tranzicijskog period u posljednjih dvadeset godina poprimaju sve veće razmjere. Politika zaštite i korištenja zemljišta koja se vodi na nacionalnom nivou nije u skladu ni sa evropskim, ali ni sa globalnim nivoom zabrinutosti za ovaj, jedan od najvažnijih prirodnih resursa.

Očigledno je da je na našim prostorima zlatno doba poljoprivrede prošlo. S tim u vezi, sve je veća bojazan da će se zajedno s poljoprivrednom naukom zapustiti i nauka o zemljištu/tlu. Pedolozi se moraju baviti svim tim problemima i pokušati da ih riješe uz pomoć drugih naučnih područja na koja se inače oslanjaju.

Istraživanja i naučno-istraživački rad u našim uslovima je vezan uglavnom za visokoobrazovanje koje se u BiH, ali i u regionu nalazi u dubokoj krizi. Sve je veći broj novootvorenih javnih i privatnih univerziteta, i na njima poljoprivrednih i šumarskih fakulteta, odnosno studija ekologije, na kojima su istraživanja na vrlo niskom nivou, posebno iz oblasti zemljišta. Stanje poljoprivrede, šumarstva kao sektora je, također, veoma složeno, a funkcije tla u ekosistemu se još uvijek nedovoljno prepoznaju. Ulaganja u poljoprivredu i naučno-istraživački rad su neadekvatna i u vezi stim istraživanja u ovoj oblasti.

Aktuelna pitanja i problemi fundamentalnih i primijenjenih istraživanja zemljišta su veoma brojna i teško bi bilo izdvojiti jedan prioritet.

 


Okvirne teme Kongresa:

  • nacionalna klasifikacije tala i standardizacija analiza tla u svjetlu nove Svjetske referentne baze za tla (WRB),
  • plodnost tla, meliorativna pedologija za potrebe uređenja zemljišta primjenom hidromelioracija i agromelioracija, te zaštite tla od erozije i potencijalnih polutanata.
  • primijenjena istraživanja tla vezana za fiziku i agrikulturnu mehaniku tla, povezano s obradom i korištenjem mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji,
  • održivo upravljanje zemljišnim resursima na globalnom i nacionalnom nivou (okrupnjavanja parcela (komasacije), izradu karata upotrebnevrijednosti zemljišta sa stanovišta osobina tla, karata boniteta, agro-ekološkog zoniranja (soilcapability & soil suitability) i pravilnu namjenu tla u prostoru sa stanovišta održivog razvojaruralnih područja i zaštite životne sredine, uz primjenu novih GIS tehnologija.

Svi radovi koji odgovaraju okvirnim temama odgovaraju programu Kongresa.Ciljne grupe

  • Istraživači i stručnjaci iz oblasti nauke o tlu, poljoprivrede, šumarstva, ekologije, geografije, hidrologije, planiranja i upravljanja okolišom i drugih srodnih oblasti.
  • Akademski radnici uključeni u predavanja i istraživanje tla/zemljišta sa stanovišta različitih disciplina
  • Članovi javnih institucija i NGO sektor
  • Studenti doktorskih i magistarskih studija srodnih disciplina

 


Preliminarni program

Dan, datum

Program

Nedelja,

22. novembar/studeni

Dolazak učesnika

Ponedeljak,

23. novembar/studeni

Registracija

Svečano otvaranje Kongresa

Plenarno predavanje

Izlaganja u sekcijama 

Utorak,

24. novembar/studeni

Izlaganje u sekcijama 

Ručak

Izlaganje u sekcijama 

Svečana večera

Srijeda,

25. novembar/studeni

Naučno-stručna ekskurzija na području Hercegovine*

Četvrtak,

26. novembar/studeni

Odlazak učesnika

*U okviru naučno-stručne posjete području zapadne Hercegovine planirano je obilazak:
1) područje zapadne Hercegovine (Međugorje) u kojima se nalaze izrazito kamenita tla i crvenice, te

2) područje Hutova blata (Ramsar područje) u kome se nalaze močvarna zemljišta i tresetišta.


Mjesto održavanja

Kongres će se održati u Mostaru. Tačna lokacija održavanja Kongresa je Hotel Mostar. Informacije o hotelu možete pronaći na web stranici http://www.hotelmostar.ba/

hk


Poziv za dostavu apstrakata

Molimo Vas da primite obavijest da je novi rok za dostavu apstrakata 15. augusta/kolovoz 2015. godine.

Zvanični jezici Kongresa su engleski, bosanski, hrvatski i srpski. Molimo Vas da obrazac za dostavljanje apstrakata sa detaljnim uputama pronađete ovdje.

Adresa za dostavljanje apstrakata je:
BiHsoilcongress2015@gmail.com

k


Poziv za dostavu radova

Rok za dostavu konačnih radova je produžen do 
15. decembra/prosinca 2015. godine.


Instrukcije za dostavljanje radova možete pronaći 
ovdje. Radovi koje predloži Naučni odbor mogu biti publikovani u 'Radovima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu' (god. 2016, Vol.LXI(61) indeksiranom u AGRIS-Agricultural Information Servis (CAB Abstracts).  

Okvir za pripremu prezentacija (usmenih i poster) i planirano vrijeme izlaganja će biti dostavljeni učesnicima na njihove e-mail adrese. Registracija

Molimo vas da prijavni obrazac preuzmete ovdje.

Registracijske obrasce možete poslati faxom ili putem emaila 
na adresu u kontaktima.

Kotizacije za učešće na Kongresu

Rana registracija do 31. oktobra/listopada 2015. godine

Stručnjaci/akademski radnici € 100

Studenti doktorskih i master studijskih programa € 50

Kasna registracija 
(nakon 31. oktobra/listopada 2015. godine)

  • Stručnjaci/akademski radnici € 150
  • Studenti doktorskih i master studijskih programa € 100

Kotizacija će pokriti troškove kongresnog materijala, troškove kafe pauzi, svečane večere i ekskurzije. 


Uputstvo za uplatu kotizacija

Vlasnik računa: Udruženje za pručavanje zemljišta/tla u 

Bosni i Hercegovini

Ime banke: UniCredit Bank dd

Za uplate iz Bosne i Hercegovine:

Broj računa: 3389002202667571

Za uplate iz inostranstva:

IBAN: BA393389002202667571 

SWIFT: UNCRBA22

 
Naznaka: Kotizacija za kongres 


Rezervacije hotela

Organizacioni odbor je predvidio Hotel Mostar kao centralno mjesto održavanja Kongresa.

Za sve učesnike kojima je potreban smještaj napravljen je poseban aranžman sa Hotelom i obezbijeđene su povoljnije cijene.

Jednokrevetna soba/noćenje s doručkom – 65,00 KM

Jednokrevetna soba/polupansion – 85,00 KM

 

Dvokrevetna soba/noćenje s doručkom – 110,00 KM

Dvokrevetna soba/polupansion – 150,00 KM


Molimo da rezervacije uputite direktno prema Hotelu Mostar na 

adresu e-mail adresu recepcija@hotelmostar.ba.


Kontakti

MSc. Melisa Ljuša

MSc. Emira Hukić

Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 8, BiH

Tel ++387 33 225 727

Fax ++387 33 667 429


Email: BiHsoilcongress2015@gmail.com 
 

___________________________________________________________________

 

 

 

Copyright 2009-2015 Disagn by A.S.